LDC Logo

Výukové bloky zaměřené na aktivní užívání odborné terminologie v Anglickém jazyce

Určeno pro pracovníky výroby, kvality, technologie, interní auditory, manažery projektů apod. Jedná se kombinaci jazykové výuky a osvojení základních principů nástrojů kvality v automobilovém průmyslu formou výukových bloků.

Témata:

  • Obecná terminologie užívaná v prostření výroby, kvality a technologie
  • G8D – základní terminologie v Aj
  • FMEA – základní terminologie v Aj
  • ISO TS 16949 – základní terminologie v Aj
  • SPC – základní terminologie v Aj
  • PPAP – základní terminologie v Aj
  • Quality Systems Basics /Fast Response, Poka Yoke, Lessons Learned, 5S, Error Poofing/ – základní terminologie v Aj
image
LD Consultancy, Lukáš Domin, Bezručova 556, 50002 Hradec Králové, tel.: +420777058508, info@ldcon.cz, www.ldcon.cz