LDC Logo

Seminář na téma komunikace

“Efektivní komunikace je klíčem k plánování, vedení lidí, organizování, kontrolování a dosahování cílů. Řídící pracovník stráví komunikací více než 75% svého času. Komunikace je považována za kritickou část řídících znalostí.“

Komunikace ve výrobních společnostech

Tento seminář je určen především pro pracovníky středního managementu firem výrobních společností – kvalitáře, technology, konstruktéry, logistiky, ekonomy a pod. Jedná se o netradiční propojení psychologické teorie s reálným pracovním prostředím. Cílem je pomoci posluchačům lépe chápat svět slov a gest, který je obklopuje a který svými postoji, vyjadřováním a chováním sami ovlivňují. Dalším přínosem by mělo být zefektivnění průběhu interních porad, sporných jednání s dodavateli i zákazníky/návaznost na G8D/ a obhajoby výsledků své práce při interních a externích auditech.

Obsah semináře

  • obecné zásady a charakteristiky v oblasti komunikace
  • verbální a nonverbální komunikace a její vliv na pracovní prostředí
  • manažerská komunikace (vyjednávací taktiky, efektivní vedení porad, komunikační strategie)
  • komunikace se zákazníky a její specifikace
  • zdravá komunikace versus základní komunikační chyby
  • poznávání lidí
  • rétorika
  • asertivita
image
LD Consultancy, Lukáš Domin, Bezručova 556, 50002 Hradec Králové, tel.: +420777058508, info@ldcon.cz, www.ldcon.cz