LDC Logo

Vzdělávací programy v oblasti kvality a technologie v automobilovém průmyslu

G8D

Tento program je určen především pro pracovníky kvality, technologie, nákupu, konstrukce, logistiky, výroby – všechny, kterým zasahuje do pracovních činností řešení zákaznických popřípadě dodavatelských reklamací.

Osnova programu

 • co je G8D, kde se používá
 • detailní charakteristika jednotlivých disciplín
 • Cause and Effect (Ishikawa)
 • 5 Why
 • Is/is not
 • 5W2H
 • Escape Point
 • Break Points a řízení třídících firem
 • Differences and changes
 • využití SPC, regulačních karet, FMEA, CP, Flow Chart, apod. při sestavování G8D
 • praktické sestavení 8D reportu
 • analýza skutečných 8D reportů a demonstrace typických chyb
 • zákaznické portály
 • základní terminologie v AJ

SPC

Program zaměřený na využití statistických metod pro regulaci procesu a trvalé zlepšování

Osnova programu

 • co je SPC
 • prevence a detekce
 • systém regulace procesu
 • náhodné a zvláštní příčiny
 • jednotlivé typy regulačních diagramů a jejich přínos
 • výpočet regulačních mezí a interpretace jednotlivých bodů
 • způsobilost a výkon procesu
 • detekce trendů a implementace opatření

PPAP

Program určený pro všechny, kteří mají co do činění se zákazníky nebo dodavateli. Nemusí jít pouze o situaci, kdy pracovník kvality připravuje kompletní PPAP dokumentaci pro zcela nový produkt, ale také například moment, kdy je potřeba porovnat údajně 100% díl s původním vzorkem produktu.

Osnova programu

 • co je PPAP a kde se používá
 • požadavky na PPAP
 • předložení zákazníkovi
 • schválení/zamítnutí
 • praktická analýza skutečné PPAP dokumentace

APQP

Metodický průvodce plánováním kvality. Co je nutné brát v potaz a jaké nástroje užívat. Program určený pro vedoucí projektů, kvalitáře, techniky apod.

Osnova programu

 • co je APQP
 • PDCA
 • plán a definování výrobního programu
 • návrh a vývoj výrobku a procesu
 • validace výrobku a procesu
 • výroba
 • zpětná vazba

FMEA a Kontrolní plán

Seminář pro všechny pracovníky výroby, kvality, technologie apod. Vysvětlení jednotlivých částí těchto nástrojů, jejich využití, příprava na zákaznické audity, pravidelné aktualizace, simulace praktického sestavování FMEA…

Osnova programu

 • co je FMEA
 • Výskyt, Význam, Odhalení
 • Kalkulace a interpratace RPN
 • praktické sestavení FMEA
 • Nejčastější chyby při sestavování FMEA
 • Kontrolní plán
 • Návaznost FMEA na Kontrolní plán
 • FMEA, KP a zákaznické audity
 • Change Management

ISO/TS 16949:2002

Program určený pro pracovníky středního managementu firem v automobilovém průmyslu. Jedná se o strukturované seznámení s jednotlivými kapitolami normy v návaznosti na jednotlivé nástroje řízení jakosti /G8D, PPAP, APQP, FMEA apod./ Cílem programu je osvojení znalostí jednotlivých bodů normy a úvaha v jakém smyslu jsou aplikovány správně nebo nesprávně v konkrétním reálném prostředí

Kvalita pro mistry a další pracovníky výroby

Seminář určený pro mistry, asistenty mistrů, SPC pracovníky popřípadě operátory výroby. Základním cílem je vybudovat povědomí o kvalitě u pracovníků první linie, kteří mají přímý a každodenní vliv na PPM z 0Km a ze záruky.

Osnova programu

 • Layout, flowchart
 • Error Proofings, jejich význam a údržba
 • Nouzové plány
 • 5S
 • Pracovní postupy a odpovědnosti za jednotlivé výrobní kroky
 • Řízení neshodných výrobků
 • Snižování šrotací
 • Zákaznické návštěvy

Interní audity

Přehled toho, co by měl znát každý interní auditor i auditovaný.

Osnova programu

 • Přínosy interních auditů
 • Příprava na audity
 • Přehled jednotlivých bodů auditů podle TS 16949
 • Základní chyby při provádění interních auditů
 • Praktická ukázka provedení auditu
 • Závěrečná zpráva a nápravná opatření

Základní principy a specifika zákaznické kvality

Seminář pro vedoucí výroby, konstruktéry, kvalitáře, manažery projektů atd., kteří jsou v pravidelném kontaktu se zákazníky.

Osnova programu

 • Co obnáší zákaznická kvalita
 • Zákaznické portály
 • Řešení reklamací
 • Strategie komunikace se zákazníky
 • Vzorkování
 • G8D
image
LD Consultancy, Lukáš Domin, Bezručova 556, 50002 Hradec Králové, tel.: +420777058508, info@ldcon.cz, www.ldcon.cz