Základní informace ke školením

  • jedná se o „in house“ školení pořádané u Vás v organizaci
  • účastníci obdrží osvědčení o absolvování školení
  • školení mohou probíhat také v AJ

Poradenské služby v oblasti QMS

  • audity systému
  • audity procesu
  • příprava na certifikační audity
  • optimalizace a aktualizace QMS