ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, VDA 6.5, VDA 6.7, CQI

Interní auditor IATF 16949 – podrobný výklad požadavků, jejich interpretace a varianty aplikace, auditování podle ISO 19011:2018

 • Vhodné pro: stávající i budoucí interní auditory systému a vlastníky procesů
 • Cíl: získání nezbytné kvalifikace pro provádění interních auditů systému
 • Délka kurzu: 3 dny

Interní auditor IATF 16949 + nástroje jakosti „CORE TOOLS“ – podrobný výklad požadavků, jejich interpretace a varianty aplikace, auditování podle ISO 19011:2018, 8D, FMEA, SPC, MSA, PPAP/VDA 2

 • Vhodné pro: stávající i budoucí interní auditory systému, vlastníky procesů, kvalitáře
 • Cíl: získání nezbytné kvalifikace pro provádění interních auditů systému
 • Délka kurzu: 5 dní

Interní auditor ISO 9001 – podrobný výklad požadavků, jejich interpretace a varianty aplikace, auditování podle ISO 19011:2018

 • Vhodné pro: stávající i budoucí interní auditory systému a vlastníky procesů
 • Cíl: získání nezbytné kvalifikace pro provádění interních auditů systému
 • Délka kurzu: 2 dny

Základy auditování procesů inspirované VDA 6.3 – školení auditorů procesu

 • Vhodné pro: stávající i budoucí procesní auditory a vlastníky procesů
 • Cíl: získání základních znalostí principů auditování procesů
 • Délka kurzu: 1 den

Procesní audit podle VDA 6.3 – školení auditorů procesu

 • Vhodné pro: stávající i budoucí procesní auditory a vlastníky procesů
 • Cíl: získání nezbytné kvalifikace pro provádění procesních auditů, pochopení obsahu auditních otázek, interpretace výsledků auditu
 • Délka kurzu: 2 dny

Audit produktu podle VDA 6.5 – školení auditorů produktu

 • Vhodné pro: stávající i budoucí auditory produktu
 • Cíl: získání nezbytné kvalifikace pro provádění produktových auditů
 • Délka kurzu: 1 den

Procesní audit podle VDA 6.7 – školení auditorů procesu ve společnostech vyrábějících výrobní prostředky

 • Vhodné pro: stávající i budoucí procesní auditory a vlastníky procesů
 • Cíl: získání nezbytné kvalifikace pro provádění procesních auditů, pochopení obsahu auditních otázek, interpretace výsledků auditu
 • Délka kurzu: 1 den

CQI 9, CQI 23 – školení auditorů

 • Vhodné pro: stávající i budoucí auditory
 • Cíl: vysvětlení požadavků standardů CQI, procesní tabulky
 • Délka kurzu: 1 den