Komunikace ve výrobních společnostech

  • Vhodné pro: střední a vyšší management
  • Cíl: pochopení důležitosti komunikace při plnění každodenních pracovních i soukromých úkolů a povinností, zlepšení schopnosti jednání se zákazníky /vzorkování, reklamace, audio konference/, vedení sporných diskuzí během auditů, účastníci si osvojí specifika verbální i neverbální komunikace
  • Délka kurzu: 1 den